Disclaimer
De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Copyright
Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Debby At Home worden gebruikt, anders dan het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

Aansprakelijkheid
Ondanks de constante zorg en aandacht die Debby At Home aan de samenstelling van deze website besteed, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Debby At Home is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.

Debby At Home is niet verantwoordelijk voor typ, zet en of drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs zo spoedig mogelijk worden aangepast door Debby At Home.

Debby At Home kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.